Miejska Biblioteka Publiczna

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie - samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury gminy Miasto Ozorków pod nr 1, posiadająca osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut[1], uchwalony przez Radę Miejską w Ozorkowie.

Historia

Exlibris MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie rozpoczęła działalność 11 listopada 1920 roku. Do jej powstania przyczynili się ozorkowscy nauczyciele. Lokal biblioteki znajdował się w budynku przy ul. Listopadowej 11. Mimo skromnych warunków biblioteka miała wiernych czytelników, o czym świadczy fakt przechowania w swoich domach wypożyczonych książek, przed zamknięciem jej w roku 1940 przez władze niemieckie. Dzięki temu ofiarnemu czynowi biblioteka mogła wznowić działalność w roku 1947. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz miasta Jan Grzegorczyk. W dniu otwarcia księgozbiór liczył 452 wol. Pierwszego dnia zarejestrowano 40 czytelników. Książek dla dzieci nie było. Od 1960 roku biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Listopadowej 6 b. Wraz z rozwojem miasta następuje wzrost liczby czytelników. Biblioteka ciągle dostosowuje swoje założone i rzeczywiste funkcje społeczne do potrzeb użytkowników.

W 1968 r. ze zbiorów wydzielono książki dla dzieci i utworzono wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci. W krótkim czasie okazało się, że istnieje potrzeba zorganizowania biblioteki na osiedlu mieszkaniowym. 2 maja 1988 r. otwarto 2 filie biblioteczne dla dorosłych i dla dzieci. Przeniesiono tam ze skromnych warunków filię dla dzieci, a pozostawione pomieszczenia przejęła MBP. Wkrótce zrodziła się potrzeba utworzenia nowej filii dla dzieci i młodzieży w starej części miasta. 2 maja 1990 r. nastąpiło otwarcie trzeciej filii MBP, która funkcjonowała do marca 2010 r. W marcu 2022 r. połączono Filię nr 1 dla Dorosłych z Filią nr 2 dla Dzieci i Młodzieży i utworzono jedną filię o nazwie: Biblioteka na Osiedlu.

Współczesność

Czytelnia MBP w Ozorkowie

Na sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie składają się: biblioteka główna i filia pod nazwą: Biblioteka na Osiedlu. Są to biblioteki nowoczesne, przede wszystkim za sprawą profesjonalnego zespołu, tak w bibliotece głównej, jak również w filiach. Gwarantują na miarę potrzeb współczesności zaspokajanie oczekiwań informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych oraz praktycznych i rozrywkowych.

MBP i filia biblioteczna obsługują rocznie ok. 1400 czytelników i realizują ponad 40 tysięcy wypożyczeń. Księgozbiory liczą ogółem ponad 43 tysiące woluminów. MBP w Ozorkowie była jedną z pierwszych w województwie, która udostępniła bazę swoich zbiorów w Internecie. Od 2006 r. komputerowy katalog książek tworzony jest również w filii, a czytelnicy mają dostęp do Internetu w każdej placówce.

Ozorkowska biblioteka to swoiste centrum kultury, w którym – poza obcowaniem z literaturą – można „spotkać się” z muzyką (na różnego rodzaju koncertach) bądź zetknąć z innymi dziedzinami sztuki poprzez uczestnictwo w licznych wernisażach. Kilka razy w roku w zabytkowej czytelni odbywają się wystawy malarstwa, fotografii, rękodzieła artystycznego i wieczory poetycko – muzyczne. Mieszkańcy Ozorkowa chętnie uczestniczą w organizowanych przez bibliotekę wyjazdach do kina lub teatru oraz wycieczkach krajoznawczych.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisał się na stałe organizowany od 1998 r. Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po każdej edycji nagrodzone wiersze prezentowane są w pokonkursowych tomikach poetyckich. Podjęta w roku 2006 współpraca z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała wydaniem tomików polsko-niemieckich, które wysyłane są do Niemieckiej Biblioteki Narodowej i kilkunastu bibliotek publicznych w Niemczech. To efektywny sposób upowszechniania poezji oraz doskonała promocja kultury polskiej za granicą.

Zbiory biblioteczne

Książki: 43.308 wol. (stan na 31.12.2022 r.)
Bieżące tytuły czasopism: 7 tytułów: Gminniak, Kumpel, Pani, Poradnik Instytucji Kultury, Twój Styl, Wiadomości Ozorkowskie, Zwierciadło.
Płyty analogowe: 113

Linki zewnętrzne

Przypis