Liceum Ogólnokształcące

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie - szkoła średnia utworzona w oparciu o bazę materialną Szkoły Podstawowej nr 3 TPD. Pierwsza nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD.

Kalendarium

Rok Wyszczególnienie
1951 Powstaje Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD. Pierwszymi dyrektorami placówki są: Janina Fijałkowska i Jerzy Michalski – nauczyciel matematyki w szkole podstawowej. Naukę w klasie ósmej rozpoczęło 52 uczniów.
1953 Dyrektorem zostaje Antoni Chalimowski – nauczyciel fizyki.
1955 Pierwsza matura, do której dotrwało 18 uczniów.
1957 Dyrektorem zostaje nauczyciel fizyki Hipolit Hamziuk, który pełnił tę funkcję 17 lat.
1961/1962 Decyzją Kuratorium szkoła zmienia nazwę na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Ozorkowie.
1965 Liceum otrzymuje własny budynek przy ul. Romualda Traugutta 1.
1966 Władze oświatowe zatwierdzają kandydaturę patrona. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.
1967 Reforma szkolnictwa w kraju spowodowała, że rozpoczyna się nauka w czteroletnim cyklu na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej.
1969/70 Rok bez matury. Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców, uczniów i mieszkańców miasta.
1973 Dyrektorem zostaje Jan Czapliński, nauczyciel fizyki i matematyki.
1977 Dyrektorem zostaje Michał Sałaciński, nauczyciel języka polskiego.
1978/79 Decyzją władz oświatowych w oparciu o bazę Liceum Ogólnokształcącego utworzono zespół szkół, w którego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Odzieżowo-Włókiennicze dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących i Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.
1988 Dyrektorem zostaje Anna Kasieczka, nauczycielka chemii.
1989 Wszystkie szkoły zawodowe wracają do budynku szkół zawodowych, przy ul. R. Traugutta pozostaje tylko Liceum Ogólnokształcącego.
1992 Dyrektorem zostaje Eugenia Rosiak, nauczycielka języka polskiego.
1996 Otwarcie klas liceum wieczorowego.
2001 Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa z 16 stanowiskami.

Szkoła świętuje 50. rocznicę swojego powstania i otrzymuje nowy sztandar oraz od władz miasta odznakę Zasłużony dla Miasta Ozorkowa.

2006 Utworzenie drugiej pracowni informatycznej i wyposażenie jej w komputery w ramach realizacji projektu unijnego: Pracownie Komputerowe dla Szkół.
2007 Powstaje Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Wymiana stolarki okiennej w całym budynku. Założenie monitoringu.
Zakup nowego sprzętu muzycznego i nagłaśniającego.

2008 Dyrektorem zostaje Anna Plaskota, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Następuje modernizacja pracowni komputerowej.

2009 Budowa nowego ganku i wymiana drzwi wejściowych.
2009/2010 Przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w tym wymiany pokrycia dachu, instalacji grzewczej, ocieplenia ścian.
2010

Budowa nowych boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz bieżni prostej i skoczni w dal.
Generalny remont części piwnic szkoły, w tym wymiana stropów podłogowych i kanalizacji.
W ramach funduszy unijnych zaadaptowanie pomieszczeń wyremontowanych piwnic na salkę fitness i magazyn sportowy.
Wyposażenie pracowni zajęć lekcyjnych w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny w ramach projektu unijnego pt. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Dyrektorzy

Lp Nazwisko i imię Lata pełnienia funkcji
1 Michalski Jerzy 1951-1953
2 Chalimowski Antoni 1953-1957
3 Hamziuk Hipolit 1957-1973
4 Czapliński Jan 1973-1977
5 Sałaciński Michał 1977-1989
6 Kasieczka Anna 1989-1992
7 Rosiak Eugenia 1992-2008
8 Plaskota Anna 2008-